Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Neach-taic Cidsin

(£15,015)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn a’ Chidsin airson luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f Disathairne 18 Am Màrt 2017

Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine

£8.25 san uair

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f air 10.02.2017

Tuairisgeul Obrach

 

Foirm Iarrtais

 

 

Stiùiriche an Ionmhais

£50K - £55K

Thathas a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd Stiùiriche an Ionmhais.   Bu chòir tagraichean a bhith uidheamaichte le   teisteanas chunntasachd proifeasanta.  Bhite an dùil gum biodh eòlas farsaing agaibh air stiùireadh ionmhais aig ìre ro-innleachdail agus bhiodh e na bhuannachd nan robh tuigse agaibh air a bhith ag obair ann an àrainneachd foghlaim ach bidh trèanadh is taic ri fhaighinn.

‘S e dreuchd làn-ùine a tha seo, agus stèidhichte aig a’ Cholaiste. 

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Agallamhan airson Stiùiriche an Ionmhais: Diciadain 27 am Faoilleach

 

Tuairisgeul Obrach

 

Foirm Iarrtais

 

 

Obraiche Curam-chloinne

 

Lan-ùine/pàirt-ùine

Tha Fàs Mòr a'sireadh Obraichean Curam-cloinne  lan-ùine no pàirt-ùine airson obair aig an ionad curaim-chloinne Ghaidhlig againn ann an Sleite. Bidh sibh ag obair mar phàirt de sgioba airson àite is àrainneachd shabhailte agus bheothail a chruthachadh dhan chloinn.

Bidh sibh fileanta sa Ghaidhlig agus doigh mhath agaibh le clann. Bhiodh teisteanas ann an cùram-chloinne na bhuannachd, ach mura h-eil seo agaibh feumaidh sibh a bhith deònach trèanadh freagarrach a ghabhail os làimh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais cuiribh fios gu sm00fasmor@uhi.ac.uk / 01471 888366

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
Air ais dhan bhàrr